Kende Tamás

Történész, a Ferenczy Múzeum egykori munkatársa (2006-2013).

Kiállításai: „Danubius – Fluvius Pictorum”, Szentendre (2008), Pozsony (2009), Budapest (2010), Bécs (2011: www.danubius-fluvius.eu); „A Szabó család Szentendrén” (Szentendre, Cegléd 2011.), No More Traditions’s Chains Shall Bind Us (OSA Galeria Centralis – Budapest, 2013). Virtuális kiállítások: www.danubius-fluvius.eu; www.storymap.hu

Fő kutatási területei a hazai és a kelet-európai újkori társadalom-, politika- és kultúrtörténet. Két önálló monográfia (Vérvád. Egy előítélet működése az újkori Kelet-Európában. Osiris, Budapest, 1995.; Az intézményes forradalom. A kommunista párttársadalmi és kulturális története Borsod megyében 1945-1956. MNL, Budapest-Miskolc, 2014.) mellett számos könyvfejezetet és tanulmányt publikált magyarul, illetve idegen nyelveken. A legmodernebb és meglepően nagy, valamint meglepően pozitív kritikai visszhangot kiváltó Szentendre várostörténeti kollektív monográfia (Kép, önkép, múltkép. Ferenczy Múzeum, Szentendre, 2014.) első öt fejezetének szerzője. Legújabb, szerkesztés alatt álló monográfiájának címe Class and Race: Inner Fronts of the Soviet Union during and after the WWII.