Péter Petra

Szakmai munkája több oldalról is kapcsolódik a magyarországi kortárstánc-élethez. Kulturális munkásként művészeti, oktatási programokat menedzsel, doktoranduszként a kortárs tánc hazai kialakulását kutatja. Óraadó a Budapest Kortárstánc Főiskolán és a Károli Gáspár Református Egyetem Színháztudomány Tanszékén.